1. Persoonlijke gegevens

ALUVIN verzamelt enkel persoonlijke informatie indien deze op vrijwillige basis wordt verstrekt. Door een formulier in te vullen en te verzenden, geeft de bezoeker ALUVIN de toestemming om zijn persoonlijke informatie op te slaan in een bestand van ALUVIN met het oog op geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mailt. De verstrekte gegevens kunnen, voor deze doeleinden, doorgegeven worden aan bedrijven verbonden met Aluvin. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze te wijzigen. U heeft het recht om u gratis te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Indien u vooraf uw toestemming geeft, kan uw elektronische contactinformatie door ALUVIN gebruikt worden voor direct e-mail marketing doeleinden. Uw voorafgaande toestemming is echter niet vereist wanneer ALUVIN elektronische contactinformatie die is verkregen als gevolg van de levering van specifieke producten en diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing voor producten of diensten van dezelfde aard. Uw voorafgaande toestemming is echter niet vereist wanneer ALUVIN elektronische contactinformatie, verkregen als gevolg van de levering van specifieke producten en diensten, gebruikt ten behoeve van direct e-mail marketing voor producten of diensten van dezelfde aard. U hebt het recht om uw elektronische contactinformatie in te kijken en te wijzigen. U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw elektronische contactinformatie voor direct e-mail marketing. Indien u vooraf uw toestemming geeft, kan uw elektronische contactinformatie door ALUVIN gebruikt worden voor direct e-mail marketing doeleinden.

 

2. Automatische verzameling van niet-persoonlijke informatie

ALUVIN kan anonieme of geaggregeerde niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals browserversie of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de ALUVIN-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

 

3. Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch “cookies” op de harde schijf van uw computer geïnstalleerd worden. Deze informatie helpt ons om de site te personaliseren volgens de wensen en voorkeuren van elke bezoeker. De meeste browsers laten u toe om cookies te weigeren en te verwijderen of om een waarschuwing te ontvangen alvorens ze geïnstalleerd worden. Raadpleeg de instructies in de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bezoek het gebruik van cookies aanvaardt, kunnen deze cookies bij een volgende verbinding met de site hergebruikt worden.

 

4. Informatie van de website

De informatie die op deze site wordt aangeboden is mogelijk niet vrij van onvolkomenheden van welke aard dan ook. ALUVIN is niet verantwoordelijk voor de integriteit, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt verstrekt en geretourneerd zonder enige garantie van welke aard dan ook. ALUVIN is niet verantwoordelijk voor de mogelijke verspreiding van virussen in het geval dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, dit toch zou gebeuren en wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke virussen. ALUVIN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze site op elk moment te wijzigen.

 

5. Links naar andere sites

Deze website kan hyperlinks bevatten of op een andere manier verwijzen naar websites of webpagina’s die door derden worden beheerd. ALUVIN heeft geen controle over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en webpagina’s en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en kenmerken ervan. Het feit dat ALUVIN links verschaft, impliceert geen impliciete goedkeuring van de inhoud van deze sites of webpagina’s.

 

6. Links naar de Aluvin website

Het gebruik van links naar de aluvin.eu site is enkel toegestaan op voorwaarde dat deze hyperlinks verwijzen naar de homepage van de site. Deep-linking is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALUVIN. Het gebruik van deze site in sites of site-elementen van derden (bvb. via in-line linking, framing of op eender welke andere wijze) is eveneens verboden