ALUVIN: Bouwen aan morgen
Minder materiaal, minder energie, meer recycling en terugwinning

Als verpakkingsfabrikant kijken we continu naar de toekomst! Onze productdesigns zijn zo ontworpen dat ze makkelijk recyclebaar zijn. Zo dragen we bij aan een “circulaire toekomst.

Dit betekent dat de gebruikte aluminium verpakkingen worden gesorteerd en vervolgens gerecycled met als eindresultaat een volwaardig nieuw product. Op deze manier is de ‘cyclus’ compleet!

100
% RECYCLEERBAAR
95
% BESPAARDE ENERGIE
75
% NOG STEEDS IN GEBRUIK
123000
ELKE MINUUT GERECYCLEERD
60
DAGEN RECYCLAGE CYCLUS
11
MILJOEN TON PER JAAR

Recycling en terugwinning

Aluvin neemt ook deel aan inspanningen om verpakkingsmaterialen gezamenlijk te verminderen en de recycleerbaarheid van verpakkingen te vergroten. Aluminium is een ideaal materiaal om voedsel te beschermen en de houdbaarheid te verlengen. Daarom is Aluvin steeds op zoek naar de optimale balans tussen optimale functionaliteit en recycleerbaarheid.

DE VOORDELEN VAN ALUVIN ZIJN DUIDELIJK

ALUMINIUM IS VOLLEDIG RECYCLEBAAR

Aluminium is 100% recyclebaar! Dit gerecyclede metaal behoudt al zijn eigenschappen en kwaliteit na recycling en is niet te onderscheiden van nieuw geproduceerde aluminiumproducten.

Naast ecologische voordelen is aluminium ook economisch zinvol! De waarde van het gerealiseerde aluminium materiaal wordt op zijn beurt weer gebruikt voor recycling. Een succesvolle win-win situatie!

Het energieverbruik tijdens het recyclingproces van aluminium is ongeveer 5% van de energie die nodig is voor de productie van nieuwe aluminiumproducten. Dit resulteert in een besparing van 95% energieverbruik en komt overeen met een gelijkwaardige besparing van broeikasgassen.

Om ervoor te zorgen dat aluminium in de kringloop blijft en beschikbaar is voor verdere toepassingen, moedigen we de juiste inzameling, sortering en recycling van gebruikte producten aan die aan het einde van hun levensduur zijn! Zo dragen wij graag bij aan een milieubewust aluminium verwerkingsproces!

DE BESCHIKBARE HOEVEELHEID ALUMINIUMAFVAL VAN EINDE LEVENSDUUR IS VANDAAG BEPERKT

BEPERKT

Vanwege de voortdurende marktgroei kan de huidige vraag naar aluminiummateriaal niet worden opgevuld door het beschikbare gerecycleerde aluminium uit afgedankt schroot. De ontbrekende hoeveelheid moet worden geleverd door de primaire aluminiumindustrie.

75% van al het aluminium dat ooit is geproduceerd sinds de start van de industriële productie, is nog steeds in gebruik.

Vanwege de voortdurende marktgroei kan de huidige vraag naar aluminiummateriaal niet worden opgevuld door het beschikbare gerecycleerde aluminium uit afgedankt schroot. De ontbrekende hoeveelheid moet worden geleverd door de primaire aluminiumindustrie.

In Europa is ongeveer de helft van het geproduceerde aluminium afkomstig van gerecyclede materialen

OPROEP VOOR HOGE ALUMINIUM GERECYCLEERDE INHOUD

BIJ SPECIALE TOEPASSINGEN ZULLEN NIET LEIDEN TOT EEN MEER CIRCULAIRE ECONOMIE

Voor materialen die hun eigenschappen verliezen na recycling, is het stimuleren van de vraag naar gerecycled materiaal een stimulans om te recyclen. Voor aluminium werkt dit niet, aangezien de beperkende factor van recycling vooral de beschikbaarheid van schroot is.

Het oproepen van een hoog gerecycled gehalte in specifieke aluminiumtoepassingen zal die situatie niet veranderen.

Aangezien de beschikbaarheid van gerecycled aluminium beperkt is, zal het verhogen van het gerecycleerde gehalte van een aluminiumproduct hoogstwaarschijnlijk resulteren in een verlaging van het gerecyclede gehalte van een ander product. Het totale milieuvoordeel is dus nihil.

Het voordeel kan zelfs negatief zijn in het geval van minder geoptimaliseerde materiaalstromen, wat resulteert in een toename van de totale transportafstanden en de daarmee samenhangende belasting van het milieu.

ALUVIN

RECYCLING AAN HET EINDE VAN HET LEVEN IS DE JUISTE WAT TE DOEN

Om ervoor te zorgen dat aluminium in de kringloop blijft en beschikbaar is voor verdere toepassingen, moedigen we de juiste inzameling, sortering en recycling van gebruikte producten aan die aan het einde van hun levensduur zijn!

Zo dragen wij graag bij aan een milieubewust aluminium verwerkingsproces!